schlote gruppe panorama

FAKTORY ÚSPĚCHU

Proč jsou naši pracovníci hnací sílou našeho úspěchu a jak to naši řídicí pracovníci dokáží pozitivně ovlivňovat svým chováním.

V posledních letech jsme na trhu zaujali úspěšnou pozici a díky tomu jsme dokázali silně expandovat. Za tento růst vděčíme i angažovanosti a loajalitě našich pracovníků – a to právě v obtížných situacích.

Pracovníci jsou našim nejdůležitějším faktorem úspěchu.

Zaměstnanci stojí v naši společnosti ve středu zájmu.

Požadavky na pracovníky se vyznačují pružností, připraveností k pracovnímu nasazení a stálou snahou pomáhat při dalším rozvoji podniku.

Kvalita našich produktů a procesů stojí v přímé souvislosti s kvalitou každodenní práce našich pracovníků.

Jsme si jisti, že naši pracovníci jsou rozhodující konkurenční výhodou pro naši společnost. Proto realizujeme inteligentní personální projekty, abychom klíčovému faktoru ČLOVĚK V PODNIKU dali to správné místo.

Naším cílem je pracovníky pro naši společnost nadchnout atraktivními pracovními místy, zajímavými a náročnými úkoly i moderním chápáním řízení.

Spolu komunikovat – to je stejně důležité v soukromém životě jako v pracovním prostředí.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili otevřený systém komunikace jako zdroj dialogu s našimi pracovníky. Jeho nedílnou součástí je časopis pro pracovníky "360°". Tento časopis má být jak zdrojem užitečných informací, tak i rozmanitou burzou nápadů podávající zprávu o aktuálních událostech a vývoji ve všech závodech celé S Schlote.

Dále našim řídicím pracovníkům nabízíme nově vyvinutou vizí vedení vodítko pro jejich každodenní práci. Našimi poprvé písemně definovanými standardy poskytujeme vedoucím pracovníkům hodnoty a normy, kterými se SKUPINA SCHLOTE vyznačuje a které by se měly odrážet v řídicím chování našich nadřízených.

Všichni řídicí pracovníci nesou odpovědnost za každodenní realizaci tohoto způsobu pohledu, protože vize vedení tvoří základ pro společné porozumění řídicích pracovníků.