PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování a osoby, kterou společnost pověřila ochranou údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů vykonávané odpovědnou osobou: Schlote Holding GmbH (dále jen „Schlote“), Carl-Zeiss-Straße 1, 31177 Harsum, Německo

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Telefon: +49 (0) 51 27 / 9 71-0 Fax: +49 (0) 51 27 / 9 71-390

Osobu, kterou společnost Schlote pověřila ochranou údajů, lze kontaktovat na níže uvedené adrese, resp. na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. datenschutz nord GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen

 

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a druh a účel jejich použití

2.1 Při návštěvě webových stránek

Při načtení našich webových stránek www.schlote-gruppe.com jsou prostřednictvím prohlížeče používaného na Vašem koncovém zařízení automaticky odesílány informace na náš webový server. Tyto informace jsou dočasně ukládány v tzv. „log file“ (protokolovém souboru). Bez Vašeho zásahu jsou přitom shromažďovány následující informace, které jsou ukládány až do automatického vymazání:

 • IP adresa počítače vysílajícího požadavek,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a URL načteného souboru,
 • webová stránka, ze které probíhá přístup (referenční URL),
 • používaný prohlížeč a příp. operační systém Vašeho počítače a jméno Vašeho poskytovatele internetového připojení.

Výše uvedené údaje používáme pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového navázání připojení k webovým stránkám,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • k dalším administrativním účelům. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 první věty písmene f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů, za jakými jsou údaje shromažďovány. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvození závěrů týkajících se Vaší osoby. Kromě toho používáme při návštěvě našich webových stránek soubory cookie a analytické služby. Bližší objasnění v této záležitosti naleznete v bodech 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

3. Předávání údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám pro jiné než níže uvedené účely.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, když:

 • jste k tomu udělili Váš výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 první věty písmene a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • je jejich předání nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků v souladu s čl. 6 odst. 1 první věty písmene f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a není žádný důvod se domnívat, že máte převažující právem chráněný zájem na tom, aby Vaše osobní údaje nebyly předávány,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost v souladu s čl. 6 odst. 1 první věty písmene c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a
 • v případě, že to povoluje zákon a je to nezbytné k tomu, aby s Vámi byly vypořádány smluvní vztahy v souladu s čl. 6 odst. 1 první věty písmene b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

4. Soubory cookie

Na naší webové stránce používáme soubory cookie. Jedná se přitom o malé soubory, které automaticky generuje Váš prohlížeč a jež se ukládají na Vašem koncovém zařízení (notebooku, tabletu, chytrém telefonu nebo jiném), když navštívíte naši webovou stránku. Soubory cookie nezpůsobují na Vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.

V souborech cookie se ukládají informace, které vždy vyplývají z toho, jaké konkrétní koncové zařízení je používáno. To však neznamená, že díky tomu přímo zjistíme Vaši identitu.

Použití souborů cookie slouží jednak k tomu, abychom Vám umožnili pohodlnější používání našich webových stránek. Využíváme tudíž tzv. soubory „session cookie“, abychom poznali, že jste už navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Tyto soubory jsou po opuštění našich webových stránek automaticky vymazány. Za účelem zvyšování uživatelské přívětivosti používáme také dočasné soubory cookie, které jsou na Vašem koncovém zařízení ukládány po určitou stanovenou dobu. Pokud opět navštívíte naše webové stránky, abyste využili našich služeb, dojde k automatickému rozpoznání, že jste nás už navštívili, jaké údaje jste zadali a jaká jste provedli nastavení, abyste je již nemuseli znovu zadávat. Dále používáme soubory cookie k tomu, abychom získali statistické údaje o používání našich webových stránek a vyhodnotili je za účelem vylepšení naší nabídky pro Vás (viz bod 5). Tyto soubory cookie nám umožňují, abychom při Vaší opětovné návštěvě našich webových stránek automaticky poznali, že jste u nás již někdy byli. Tyto soubory cookie jsou vždy po určité stanovené době automaticky vymazány. Údaje zpracovávané prostřednictvím souborů cookie jsou nezbytné pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů a zájmů třetích osob v souladu s čl. 6 odst. 1 první věty písmene f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Můžete však Váš prohlížeč nastavit tak, aby na Vašem počítači nebyly ukládány žádné soubory cookie nebo se před uložením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie však může vést k tomu, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

 

5. Analytické nástroje

5.1 Nástroje pro sledování

Níže uvedené nástroje pro sledování využíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 první věty písmene f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pomocí využívaných nástrojů pro sledování chceme zajistit, aby naše webové stránky měly podobu odpovídající poptávce, a taktéž chceme náš web neustále vylepšovat. Dále používáme nástroje pro sledování k tomu, abychom získali statistické údaje o používání našich webových stránek a vyhodnotili je za účelem vylepšení naší nabídky pro Vás. Tyto zájmy lze považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Jednotlivé účely zpracovávání údajů a kategorie údajů lze odvodit z příslušných nástrojů pro sledování.

 

5.1.1 Nástroj Google Analytics

Pro optimalizaci našich webových stránek a kvůli tomu, aby jejich podoba odpovídala poptávce, používáme nástroj Google Analytics, což je služba pro analýzu webu od společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“). Ve spojitosti s tím jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily a využívají se soubory cookie (viz bod 4).

Informace o Vašem používání těchto webových stránek získané pomocí souboru cookie, jako např.:

 • typ a verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • referenční URL (předtím navštívená webová stránka),
 • název počítače, ze kterého se přistupuje na webovou stránku (IP adresa),
 • čas odeslání požadavku na server,

se přenášejí na server společnosti Google, který se nachází v USA, kde se ukládají.

Tyto informace se využívají k vyhodnocení používání webových stránek, vytvoření hlášení o aktivitách na webu a poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webu a internetu za účelem provádění průzkumu trhu a k tomu, aby tyto webové stránky měly podobu odpovídající poptávce. Tyto informace se případně také předávají třetím osobám, nařizuje-li to zákon nebo pokud jsou třetí osoby pověřeny zpracováváním těchto údajů. V žádném případě společnost Google Vaši IP adresu nedává do souvislosti s dalšími údaji. IP adresy jsou anonymizovány, aby nebylo možné přiřadit získané údaje ke konkrétním IP adresám (maskování IP adresy). Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě může dojít k tomu, že nebude možné v plném rozsahu používat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získaných pomocí souborů cookie, které se týkají Vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google, a to tím, že si stáhnete a nainstalujete rozšíření prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Jako alternativu k rozšíření prohlížeče, a to především u prohlížečů instalovaných na mobilních koncových zařízeních, můžete shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics zabránit také kliknutím na tento odkaz. Nastaví se soubor „opt-out cookie“, který zabrání tomu, aby v budoucnu byly shromažďovány Vaše údaje při návštěvě tohoto webu. Soubor „opt-out cookie“ platí pouze v tomto prohlížeči a pouze pro náš web a uloží se ve Vašem zařízení. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, budete muset znovu použít soubor „opt-out cookie“. Další informace o ochraně osobních údajů ve spojitosti s nástrojem Google Analytics naleznete v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

6. Práva dotčených osob

Máte právo:

 • v souladu s čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích. Můžete požadovat především informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo jsou poskytovány, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva podat stížnost, původu Vašich osobních údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a také o existenci automatizovaného rozhodování včetně vytváření profilů, příp. příslušné informace týkající se podrobností;
 • v souladu s čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • v souladu s čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud není jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a na informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost těchto údajů, jejich zpracování je neoprávněné, odmítnete však jejich výmaz a my je již nadále nepotřebujeme, přesto je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, nebo jste v souladu s čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů podali námitku proti jejich zpracovávání;
 • v souladu s čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • v souladu s čl. 7 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů kdykoli odvolat Váš souhlas, který jste nám v minulosti udělili. V důsledku toho v budoucnu již nebudeme moci zpracovávat Vaše osobní údaje, jak tomu bylo na základě tohoto souhlasu doposud, a
 • v souladu s čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů podat stížnost u dohlížejícího orgánu. Zpravidla se přitom můžete obrátit na dohlížející orgán sídlící v místě Vašeho obvyklého pobytu nebo zaměstnání nebo v místě, kde sídlí naše společnost.

 

7. Právo na vznesení námitky

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 první věty písmene f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte v souladu s čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které se týkají Vaší konkrétní situace, nebo je námitka zaměřena proti přímé reklamě. Ve druhém případě máte obecné právo na vznesení námitky, které vyhovíme bez uvedení konkrétní situace. Pokud chcete využít Vašeho práva na odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, stačí zaslat e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

8. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a jeho znění pochází z května 2018. Kvůli vývoji našich webových stránek a naší nabídky, k čemuž dochází v důsledku změn, kterými prochází zákonná a úřední nařízení, může být nutná změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Na webové stránce www.schlote-gruppe.com/cs/prohlášen%C3%AD-o-ochraně-osobn%C3%ADch-údajů.html si můžete kdykoli prohlédnout nebo vytisknout aktuální znění prohlášení o ochraně osobních údajů.