SCHLOTE QSV-směrnice

„Směrnice o zajištění kvality subdodavatelem“ pro výrobní materiál je smluvní ustanovení technických, obchodních a organizačních rámcových podmínek a procesů mezi zákazníkem (podnik SCHLOTE SKUPINY) a dodavatelem. Popisuje minimální požadavky na systém řízení kvality smluvních partnerů a řídí práva a povinnosti s ohledem na zajištění kvality výrobků dodávaných dodavatelem. Cílem této směrnice je zajistit kvalitu produktů, jakož i upevnit a neustále zlepšovat spolehlivost vztahu mezi smluvními partnery. Pro smluvní partnery je nejvyšší prioritou zabránit dodávce vadných dílů.

SMĚRNICE PRO DODAVATELE O ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

K zobrazení tohoto dokumentu potřebujete Acrobat Reader.

SCHLOTE Gruppe

QAD-GUIDELINE 2015

Language: german/english

File Type: PDF (size: 235kB)