PŘÍPRAVA NA POVOLÁNÍ U SCHLOTE

UČEBNÍ OBORY

 • UČEBNÍ OBOR MECHANIK NÁSTROJÁŘ (MUŽ/ŽENA)

  ROZSAH VÝUKY

  Mechanici nástrojáři zhotovují ve skupině Schlote přípravky pro průmyslovou sériovou výrobu.

  Obrábějí kovy např. vrtáním, pilováním, frézováním, soustružením a broušením a přitom přesně dodržují rozměry dané technickými výkresy. 

  Kromě tradičních manuálních metod obrábění využívají CNC obráběcí stroje, které sami po instrukci programují.

  Naši mechanici nástrojáři smontují jednotlivé součástky do hotového přípravku a zkoušejí jeho správnou funkci.

  ZAJÍMÁTE-LI SE O TOTO POVOLÁNÍ, MĚL/A BYSTE MÍT TYTO PŘEDPOKLADY:

  • minimálně dobré ukončení reálné školy
  • prostorová představivost
  • matematické chápání
  • sklon k přesné řemeslnické práci
  • zájem o technické souvislosti a mechanicky-technické postupy
  • záliba v práci s kovem
  • sklon k systematické, plánovité práci
  • sociální kompetence: začlenění se do týmu, zdvořilost, přívětivost, schopnost řešit konflikty, tolerance
  • osobní kompetence: ochota se učit a odvádět vysoký výkon, vytrvalost a schopnost snést zátěž, pečlivost, schopnost kritiky a sebekritiky, kreativita

  Celková doba přípravy na povolání činí 3,5 roku.

 • UČEBNÍ OBOR MECHANIK TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ (MUŽ/ŽENA)

  ROZSAH VÝUKY

  Mechanici třískového obrábění ve skupině Schlote vyrábějí třískovými technologiemi přesné součástky pro automobilový průmysl a jeho systémové dodavatele. Obsluhují automatizované soustruhy, frézky a brusky a za tímto účelem píší nebo modifikují programy pro CNC stroje. 

  Mechanici třískového obrábění kontrolují, zda rozměry a kvalita povrchu vyrobených dílů odpovídají zadání.
  Vyskytne-li se porucha, zjistí příčinu vhodnými zkušebními metodami a měřidly a zajistí obratem nápravu.

  Naši učni se učí v moderní učební dílně.

  ZAJÍMÁTE-LI SE O TOTO POVOLÁNÍ, MĚL/A BYSTE MÍT TYTO PŘEDPOKLADY:

  • minimálně dobré ukončení reálné školy
  • prostorová představivost
  • matematické chápání
  • sklon k přesné řemeslnické práci
  • zájem o technické souvislosti a mechanicky-technické postupy
  • záliba v práci s kovem
  • sklon k systematické, plánovité práci
  • sociální kompetence: začlenění se do týmu, zdvořilost, přívětivost, schopnost řešit konflikty, tolerance
  • osobní kompetence: ochota se učit a odvádět vysoký výkon, vytrvalost a schopnost snést zátěž, pečlivost, schopnost kritiky a sebekritiky, kreativita

  Celková doba přípravy na povolání činí 3,5 roku.

 • UČEBNÍ OBOR MechatroNIK (MUŽ/ŽENA)

  ROZSAH VÝUKY

  Mechanickými, elektrickými a elektronickými součástkami učni budují příp. opravují komplexní mechatronické systémy v našich moderních výrobních zařízeních.

  Mechatronici vyrábějí jednotlivé komponenty a montují je do systémů a zařízení. Následně tyto systémy a zařízení uvádějí do provozu, programují je nebo nainstalují příslušný software.

  Některé části výuky se provádí u našich partnerů formou výukového sdružení.

  ZAJÍMÁTE-LI SE O TOTO POVOLÁNÍ, MĚL/A BYSTE MÍT TYTO PŘEDPOKLADY:

  • minimálně dobré ukončení reálné školy
  • prostorová představivost
  • matematické chápání
  • sklon k řemeslnické práci
  • zájem o technické souvislosti a mechanicky-technické postupy
  • záliba v práci s kovem
  • sklon k systematické, plánovité práci
  • sociální kompetence: začlenění se do týmu, zdvořilost, přívětivost, schopnost řešit konflikty, tolerance
  • osobní kompetence: ochota se učit a odvádět vysoký výkon, vytrvalost a schopnost snést zátěž, pečlivost, schopnost kritiky a sebekritiky, kreativita

  Celková doba přípravy na povolání činí 3,5 roku.

 • UČEBNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ OBCHODNÍK (MUŽ/ŽENA)

  ROZSAH VÝUKY

  V tomto učebním oboru projdete různá oddělení naší společnosti. Přitom se naučíte pro toto odvětví specifické ekonomické schopnosti, mj. v oblastech finančnictví, nákup, odbyt, logistika, personální management a výroba.

  Teoretická výuka probíhá na odborném učilišti. Vyučit se průmyslovým obchodníkem můžete jak v Harsumu, tak i ve Wernigerode.

  ZAJÍMÁTE-LI SE O TOTO POVOLÁNÍ, MĚL/A BYSTE MÍT TYTO PŘEDPOKLADY:

  • minimálně dobré ukončení reálné školy, lépe způsobilost pro vyšší odbornou školu nebo maturita
  • jistota v písemném vyjadřování
  • ekonomické uvažování
  • chápání hospodářských souvislostí
  • matematické chápání
  • sociální kompetence: začlenění se do týmu, zdvořilost, přívětivost, schopnost řešit konflikty, tolerance
  • osobní kompetence: ochota se učit a odvádět vysoký výkon, vytrvalost a schopnost snést zátěž, pečlivost, schopnost kritiky a sebekritiky, kreativita

  Celková doba přípravy na povolání činí 3 roky.

 

 

DUÁLNÍ STUDIUM

 • Duální studium Technický odbyt (MUŽ/ŽENA)

  ROZSAH VÝUKY

  3,5-leté duální studium (na vyšší odborné škole v Hannoveru a v podniku) obor technický odbyt s integrovanou přípravou na povolání mechanik třískového obrábění nebo průmyslový obchodník se dělí následovně:

   Studium 

  • duální studium na bakaláře inženýrství v kooperaci s vyšší odbornou školou v Hannoveru
  • 7 semestrů (3,5 let) studia se zaměřením na integraci do praxe a s technicko-ekonomickým zaměřením
  • odborné zaměření lze volit podle profesní přípravy

   PŘÍPRAVA NA POVOLÁNÍ

  • učební obor mechanik třískového obrábění nebo průmyslový obchodník
  • pracovník technických projektů

  ZAJÍMÁTE-LI SE O TOTO POVOLÁNÍ, MĚL/A BYSTE MÍT TYTO PŘEDPOKLADY:

  • všeobecnou způsobilost pro vyšší odbornou školu (maturita) s nadprůměrnými výkony
  • vysokou míru vlastní iniciativy, organizační talent a strukturovaný, na cíl orientovaný způsob práce
  • vysoký komunikační potenciál a velmi dobré vyjadřovací schopnosti
  • přívětivost a vstřícné chování ke spolupracovníkům a zákazníkům
  • zájem o provozní a technické záležitosti
  • dobrá znalost angličtiny
  • znalost MS-Office

  Celková doba studia trvá 3,5 roku.

 • Duální studium VÝROBNÍ TECHNIKA (MUŽ/ŽENA)

  ROZSAH VÝUKY

  3,5-leté duální studium (na vyšší odborné škole v Hannoveru a v podniku) obor výrobní technika s integrovanou přípravou na povolání mechanik třískového obrábění se dělí následovně:

   Studium 

  • duální studium na bakaláře inženýrství v kooperaci s vyšší odbornou školou v Hannoveru
  • 7 semestrů (3,5 let) studia s technickým zaměřením a integrací do praxe
  • odborné zaměření lze volit podle profesní přípravy

   PŘÍPRAVA NA POVOLÁNÍ

  • učební obor mechanik třískového obrábění nebo průmyslový obchodník
  • pracovník technických projektů

  ZAJÍMÁTE-LI SE O TOTO POVOLÁNÍ, MĚL/A BYSTE MÍT TYTO PŘEDPOKLADY:

  • všeobecnou způsobilost pro vyšší odbornou školu (maturita) s nadprůměrnými výkony
  • vysokou míru vlastní iniciativy, organizační talent a strukturovaný, na cíl orientovaný způsob práce
  • vysoký komunikační potenciál a velmi dobré vyjadřovací schopnosti
  • přívětivost a vstřícné chování ke spolupracovníkům a zákazníkům
  • zájem o provozní a technické záležitosti
  • dobrá znalost angličtiny
  • znalost MS-Office

  Celková doba studia trvá 3,5 roku.