IMPRESUM

 

OZNAČENÍ POSKYTOVATELE PODLE § 5 TMG (zákon o telemediích):

Schlote Holding GmbH

Carl-Zeiss-Straße 1
31177 Harsum

Zastoupení:

Jürgen Schlote (jednatel)
Carsten Schulz (jednatel)

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 51 27 / 9 71-0
Telefax: +49 (0) 51 27 / 9 71-390
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis do rejstříku:

Obchodní rejstřík
Rejstříkový soud: Soud I. stupně v Hildesheimu
Číslo v rejstříku HRB 203283

DIČ dle §27 a Umsatzsteuergesetz (daňový zákon):

DE 288115761

 

ZODPOVĚDNÝ ZA OBSAH DLE § 55 ODST. 2 RSTV:

Schlote Holding GmbH

Podniková komunikace
Carl-Zeiss-Straße 1
31177 Harsum
Telefon: +49 (0) 51 27 / 9 71-0
Telefax: +49 (0) 51 27 / 9 71-390

 

ÚPRAVA, PROGRAMOVÁNÍ A FOTOGRAFIE

Agentur M

Borsigstraße 5
31135 Hildesheim
Telefon: +49 (0) 51 21 / 9 99 66 00

www.agentur-m.de
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Používáme mimo jiné fotky jiných fotografů a zaměstnanců. K autorským právům na fotografie si prosím přečtěte odstavec 3 "Autorské a značkové právo" našeho vyloučení ručení. Všechna autorská práva na fotografie náleží příslušnému fotografovi, nebo, pokud není dohodnuto jinak, skupině SCHLOTE.
Pokud máte další dotazy k autorským právům, napište nám prosím mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

VYLOUČENÍ RUČENÍ / DISCLAIMER

1. Obsah online nabídky

Autor, příp. poskytovatel služeb dle §7 odst. 1 zákona o telemediích (TMG) odpovídá za obsah této online nabídky a příslušných stránek dle všeobecných zákonů.

Dle § 8 až § 10 TMG ovšem nejsme povinni sledovat zaslané nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech upozorňujících na možnost protiprávní činnosti. Povinnost k odstranění nebo blokování užívání informací dle všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčena. Ručení v tomto ohledu je možné ovšem až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení práva. V případě zjištění příslušného porušení práva tento obsah obratem odstraníme.

V žádném případě neručíme za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Jakékoliv nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na nehmotné nebo hmotné škody způsobené používáním nebo nepoužíváním podaných informací příp. používáním chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se ze strany autora nejedná o prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo část internetových stránek nebo celou nabídku bez dalšího ohlášení upravovat, doplňovat, mazat nebo zveřejnění pozastavit nebo definitivně ukončit.

 

2. Odkazy

Naše nabídka za určitých okolností může obsahovat odkazy na externí webové stránky třetí osoby, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento cizí obsah nemůžeme také přebírat žádné ručení. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("hyperlinky"), které se tedy nacházejí mimo naši oblast odpovědnosti, by povinnost ručení vstoupila v platnost výlučně v případě, kdybychom věděli o obsahu a bylo by pro nás technicky možné a únosné zabránit užívání v případě protiprávního obsahu.

Provozovatel tímto výslovně prohlašuje, že v době zařazení hyperlinku nebyl na odkazovaných stránkách zřejmý žádný protiprávní obsah. Permanentní obsahová kontrola odkazovaných stránek není ovšem bez konkrétních náznaků na porušení práva únosná. Na aktuální a budoucí úpravu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá provozovatel žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, které byly změněny po zařazení hyperlinku. Toto konstatování platí pro všechny hyperlinky a odkazy zařazené v rámci vlastní internetové nabídky a dále pro cizí zápisy do autorem zřízených knih hostů, diskusních fór a soupisů e-mailů. Za protiprávní, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé z užívání nebo neužívání takto nabízených informací ručí pouze poskytovatel stránky, na kterou se odkázalo, a ne ten, kdo přes hyperlink pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

V případě zjištění porušení práva takový hyperlink obratem odstraníme.

 

3. Autorské a značkové právo

Snažíme se ve všech publikacích dbát na autorská práva k použitým grafikám, zvukovým záznamům, videím a textům, používat vlastnoručně pořízené grafiky, zvukové záznamy, videa a texty nebo využívat bez licence volně přístupné grafiky, zvukové záznamy, videa a texty.

Všechny v internetové nabídce zmíněné a případně třetí stranou chráněné obchodní značky a ochranné známky neomezeně podléhají ustanovením aktuálně značkového práva a vlastnickým právům aktuálně zapsaných vlastníků. Jenom na základě pouhé zmínky nelze dojít k závěru, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetí strany!

Copyright ke zveřejněným objektům pořízeným samotným autorem zůstává pouze nám.

Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakýkoliv druh zhodnocení a využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora příp. zhotovitele. Stažení a kopírování této stránky je povoleno jen pro soukromé, nekomerční použití. Pro obsah na této stránce, který nevypracoval provozovatel, dodržujeme autorská práva třetích osob. Zejména pak bude obsah třetích osob takto označen.

Pokud si přesto všimnete porušení autorských práv, žádáme Vás o příslušné upozornění. V případě zjištění porušení práva takový obsah obratem odstraníme.

 

4. Ochrana dat

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost vložit osobní nebo obchodní data (e-mailové adresy, jména, názvy, korespondenční adresy), pak poskytnutí těchto dat ze strany uživatele probíhá výhradně na dobrovolné bázi. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je povoleno – pokud je to technicky možné a přijatelné – také bez uvedení těchto dat, příp. s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymu.

Další informace k tématu „ochrana dat“ naleznete zde.

 

5. Podání informace, výmaz a blokování

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o svých uložených osobních údajích, o původu a příjemci těchto údajů a o účelu zpracování údajů, a dále máte právo na opravu, blokaci nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a s dalšími dotazy k tématu osobních údajů se můžete kdykoliv na nás obrátit na adrese uvedené v impresu.

 

6. Cookies

Tyto internetové stránky částečně používají takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro uživatele optimální, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve Vašem počítači a ve Vašem prohlížeči.

Většina námi používaných cookies jsou takzvané „Session cookies“, které se na konci Vaší návštěvy automaticky vymažou. Jiné cookies zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují při příští návštěvě opět poznat Váš prohlížeč.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byl/a informován/a o vložení každého cookie a abyste dovolil/a cookies jen v jednotlivém případě, vyloučil/a přijetí cookies v určitých případech nebo zásadně vyloučil/a a aktivoval/a automatické vymazání cookies při uzavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

 

7. Server-Log-Files

Poskytovatel těchto stránek zjišťuje a ukládá automaticky informace v souborech, tzv. server log files, které nám Váš prohlížeč automaticky zasílá. Jsou to tyto informace

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referrer URL
  • hostname přistupujícího počítače
  • čas dotazu serveru

Tyto údaje nelze přiřazovat určité osobě. Slučování těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně prověřit, dozvíme-li se o konkrétním upozornění na možnost protiprávního užívání.

 

8. Kontaktní formulář

Pošlete-li nám dotaz přes kontaktní formulář, uloží se u nás Vaše údaje z kontaktního formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů, a to za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nepředáváme dál.

 

9. Námitka proti "reklamním mailům"

Tímto podáváme námitku proti využití údajů zveřejněných v rámci povinného impresa za účelem zasílání výslovně nevyžádané reklamy a nevyžádaných informačních materiálů. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních materiálů, např. cestou spam e-mailů.

 

10. Údaje o newsletteru

Chcete-li odebírat newsletter nabízený na těchto webových stránkách, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní si ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s příjmem newsletteru. Tyto údaje používáme výlučně pro odesílání vyžádaných informací a nepředáváme je žádné třetí osobě.

Udílený souhlas s uložením těchto údajů, e-mailové adresy a s používáním této adresy k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, např. hyperlinkem „Ukončit odebírání“ („Abo beenden“) v newsletteru nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

11. Zrovnoprávnění mužů a žen

V rámci skupiny Schlote mají muži a ženy samozřejmě stejné postavení. Přesto jsme z důvodu lepší čitelnosti v některých článcích této internetové prezentace upustili od explicitního používání způsobu psaní „kolega a kolegyně“ z důvodu zákonem předepsaného zrovnoprávnění (AGG / Obecný zákon o rovném zacházení). Pokud byste toto měli vnímat jako urážku vaší osoby, žádáme vás, abyste nás na to upozornili. Zohledníme to při následném zpracování obsahu. Děkujeme za pochopení!

 

12. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Na toto vyloučení odpovědnosti je nutno nahlížet jako na část internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo ne úplně odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají tímto obsah a platnost ostatních částí dokumentu nedotčeny.