schlote gruppe panorama

FAKTORY ÚSPĚCHU

Proč jsou naši pracovníci hnací sílou našeho úspěchu a jak to naši řídicí pracovníci dokáží pozitivně ovlivňovat svým chováním.

V posledních letech jsme na trhu zaujali úspěšnou pozici a díky tomu jsme dokázali silně expandovat. Za tento růst vděčíme i angažovanosti a loajalitě našich pracovníků – a to právě v obtížných situacích.

Pracovníci jsou našim nejdůležitějším faktorem úspěchu.

Zaměstnanci stojí v naši společnosti ve středu zájmu.

Požadavky na pracovníky se vyznačují pružností, připraveností k pracovnímu nasazení a stálou snahou pomáhat při dalším rozvoji podniku.

Kvalita našich produktů a procesů stojí v přímé souvislosti s kvalitou každodenní práce našich pracovníků.

Jsme si jisti, že naši pracovníci jsou rozhodující konkurenční výhodou pro naši společnost. Proto realizujeme inteligentní personální projekty, abychom klíčovému faktoru ČLOVĚK V PODNIKU dali to správné místo.

Naším cílem je pracovníky pro naši společnost nadchnout atraktivními pracovními místy, zajímavými a náročnými úkoly i moderním chápáním řízení.

Spolu komunikovat – to je stejně důležité v soukromém životě jako v pracovním prostředí.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili otevřený systém komunikace jako zdroj dialogu s našimi pracovníky. Jeho nedílnou součástí je časopis pro pracovníky "360°". Tento časopis má být jak zdrojem užitečných informací, tak i rozmanitou burzou nápadů podávající zprávu o aktuálních událostech a vývoji ve všech závodech celé S Schlote.

Dále našim řídicím pracovníkům nabízíme nově vyvinutou vizí vedení vodítko pro jejich každodenní práci. Našimi poprvé písemně definovanými standardy poskytujeme vedoucím pracovníkům hodnoty a normy, kterými se SKUPINA SCHLOTE vyznačuje a které by se měly odrážet v řídicím chování našich nadřízených.

Všichni řídicí pracovníci nesou odpovědnost za každodenní realizaci tohoto způsobu pohledu, protože vize vedení tvoří základ pro společné porozumění řídicích pracovníků.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok